Skip to content

Charis Kontynentalne

Ta strona jest jeszcze w trakcie realizacji. 
Zapraszamy wkrótce.

Miłosierdzie

„Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował,  i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem – łaską zbawieni jesteście.” 

List do Efezjan 2, 4-5