Skip to content

Cztery filary, na których budujemy odnowę Kościoła!​

Służba CHARIS to: „Rozpowszechnianie łaski chrztu w Duchu Świętym, praca na rzecz budowania jedności chrześcijan, służba ubogim i aktywny udział w ewangelizacyjnej misji Kościoła.” Statuty Charis

Chrzest w Duchu Świętym to aktywowanie Jego mocy w nas i przez nas, otrzymanej na chrzcie świętym. To otwarcie się na Jego prowadzenie i działanie bez granic.

Pragnieniem Jezusa jest „aby wszyscy byli jedno!” (J 17, 23). Budowanie jedności między chrześcijanami zaczyna się od miłości w sercu do każdej osoby.

Służba innym na różne sposoby jest naszym fundamentalnym powołaniem. Sam Jezus Chrystus przyszedł, aby służyć każdemu z nas. On pochylał się nad biednymi.

Jeśli chcemy skutecznie ewangelizować musimy patrzeć na styl i metody Jezusa. Ewangelia jest „mocą Boga dla zbawienia każdego, kto wierzy” (Rz 1, 16).

„Wszyscy mamy tego samego Ducha i trzeba to wykorzystać dla przywrócenia pełnej jedności.”

Jean-Luc Moens – świecki moderator CHARIS International

Najnowsze wieści

Mamy przyjemność dzielić się najlepszymi materiałami oraz specjalnie wyselekcjonowanymi wieściami na tematy związane z naszym Kościołem, a także tym czego pragnie od nas przemawiający Bóg.

Wszystko wokół woła o Pocieszyciela

Wszystko wokół woła o Pocieszyciela

“Rodzące się w Polsce CHARIS pojawia się w bardzo trudnym czasie, naznaczonym przez pandemię,…
Pluralizm wspólnot w parafii: Postulaty i realia

Pluralizm wspólnot w parafii: Postulaty i realia

Do realiów współczesnej parafii, zwłaszcza wielkomiejskiej, należy często istnienie kilku wspólnot należących do różnych…
Pośród fal

Pośród fal

Pierwszą falę rozpoczęła decyzja otwarcia się Ruchu Światło-Życie na rzeczywistość Ducha Świętego. Pośród politycznych…