Skip to content

Nadchodząca konferencja

Watykańska Pięćdziesiątnica 2021

Cztery filary, na których budujemy odnowę Kościoła!​

Służba CHARIS to: „Rozpowszechnianie łaski chrztu w Duchu Świętym, praca na rzecz budowania jedności chrześcijan, służba ubogim i aktywny udział w ewangelizacyjnej misji Kościoła.” Statuty Charis

Chrzest w
Duchu Świętym

Coraz więcej się mówi o mocy Ducha Świętego oraz jego działaniu dzisiaj. Jednak Jego obraz oraz prawdziwie nieskończona moc potrzebuje lepszego rozumienia.

Jedność
Kościoła

Żyjemy w czasach ogromnych podziałów i bez jedności pośród nas samych – braci i sióstr całego Kościoła – nikt nam nie uwierzy.

Służba
Ubogim

Służba innym na różne sposoby jest naszym fundamentalnym powołaniem. Sam Jezus Chrystus przyszedł aby służyć każdemu z nas – kontynuujemy te posłannictwo.

Ewangelizacja

Ewangelizacja z wielką mocą nie ogranicza się jedynie do przesłania, które oświeca umysł lecz jest także doświadczeniem Boga, które przemienia życie.

„Wszyscy mamy tego samego Ducha i trzeba to wykorzystać dla przywrócenia pełnej jedności.”

Jean-Luc Moens – świecki moderator CHARIS International

Najnowsze wieści

Mamy przyjemność dzielić się najlepszymi materiałami oraz specjalnie wyselekcjonowanymi wieściami na tematy związane z naszym Kościołem, a także tym czego pragnie od nas przemawiający Bóg.

Wszystko wokół woła o Pocieszyciela

Wszystko wokół woła o Pocieszyciela

“Rodzące się w Polsce CHARIS pojawia się w bardzo trudnym czasie, naznaczonym przez pandemię,…
Pluralizm wspólnot w parafii: Postulaty i realia

Pluralizm wspólnot w parafii: Postulaty i realia

Do realiów współczesnej parafii, zwłaszcza wielkomiejskiej, należy często istnienie kilku wspólnot należących do różnych…
Pośród fal

Pośród fal

Pierwszą falę rozpoczęła decyzja otwarcia się Ruchu Światło-Życie na rzeczywistość Ducha Świętego. Pośród politycznych…