Skip to content

KURS
Służebne Przywództwo

KURS Służebne Przywództwo ONLINE to wprowadzenie i ugruntowanie w teologii i praktyce odnowy charyzmatycznej oraz służby CHARIS

BĄDŹ ZAKORZENIONY I ZBUDOWANY W CHRYSTUSIE (KOL 2, 7)

Żyjemy w szczególnych czasach, w których Kościół musi się zmierzyć z licznymi, nowymi wyzwaniami. Między innymi jesteśmy wezwani do stosowania w praktyce nowych form komunikacji w ewangelizacji i formacji. W wersji online udostępniamy treści także dla wielu osób, które nie mogą uczestniczyć w kursach stacjonarnych z powodu ograniczeń
czasowych, komunikacyjnych czy finansowych.

Cel: Przedstawić historię i tożsamość odnowy charyzmatycznej oraz pogłębić teologię i praktykę liderów Kościoła w ważnych obszarach naszej misji.

Miejsce: on-line / platforma wirtualna

Dostępne będą dwie ścieżki kursu, różniące się jedynie datą startu i zakończenia.

Ścieżka 1

Data startu: 17 września 2021
Zawartość: 14 nauczań
Data końca: 17 grudnia 2021

Zapisy: do 31 sierpnia: 100 PLN
(rejestracja po 1 września: 150 PLN)
Koniec rejestracji: 10 września 2021

Ścieżka 2

Data startu: 22 października 2021
Zawartość: 14 nauczań
Data końca: 28 stycznia 2022

Zapisy: do 30 września: 100 PLN
(rejestracja po 1 października: 150 PLN)
Koniec rejestracji: 15 października 2021

Więcej informacji: [email protected]zebneprzywodztwo.org

 

Obszar nauczania podstaw /  przekazywania wizji: 

1. Historia i tożsamość CCR

2. Misja CHARIS

3. Eklezjologia

4. Teologia Ducha Świętego (pneumatologia)

5. Chrzest w Duchu Świętym

6. Ekumenizm

7. Dobra nowina (Jezus) 

Obszar Praktyki:

8. Elementy spotkania modlitewnego

9. Ewangelizacja

10. Wstawiennictwo

11. Życie przywódcy

12. Służba ubogim

13. Charyzmaty

14. Ciało Chrystusa (wspólnota)

Nauczyciele:

 • Kard. Raniero Cantalamessa OFMCap
 • Bp Peter Smith
 • Dr. Jean-Luc Moens
 • Bp Andrzej Siemieniewski
 • JosephTosini
 • Dr Mary Healy
 • Cyril John
 • Jean Christophe Sakiti
 • Jim Murphy
 • Brat James Shin
 • Andres Arango
 • Jean Barbara
 • Charles Whitehead
 • Michelle Moran

Uczestnicy:  Polska edycja kursu jest otwarta dla każdego, kto chce poznawać teologię i praktykę odnowy charyzmatycznej oraz pragnie wzrastać w intymnej relacji z Duchem Świętym.

Kluczowe cechy:  

 • Modlitwa uwielbienia prowadzona przez polskie grupy modlitewne
 • Nagrane wideo trwające 1 godzinę do indywidualnego odsłuchania
 • Jedno nauczanie na tydzień, łącznie 14 nauczań
 • Link wysyłany raz na tydzień poprzez grupę mailingową
 • Każde nauczanie zawiera zadanie do wykonania w ciągu tygodnia
 • Uczestnicy zorganizowani są w małych grupach prowadzonych przez animatorów
 • Podczas kursu planowane są 4 spotkania online w małych grupach oraz dwa otwarte spotkania online z nauczycielami.
 • Certyfikat kursu online (CHARIS International) dla uczestników, którzy ukończyli kurs

Ważna uwaga: Płatność podczas rejestracji

W razie pytań prosimy o kontakt: [email protected]

Jak działa internetowy Kurs CHARIS Służebne Przywództwo?

Kurs składa się z 14 sesji szkoleniowych wideo (jednej na tydzień), które wymagają około 2godz. / 2godz.30min pracy osobistej tygodniowo: 1godz. / 1godz.15min na obejrzenie filmu i 1 godzina na wykonanie pracy osobistej, o którą prosi się uczestników pod koniec każdej sesji. Konieczne jest również zapewnienie czasu na udział w 4 spotkaniach w małych grupach dzielenia i dwóch zaplanowanych otwartych spotkań z nauczycielami Kursu na Zoomie.

Kształt kursu:

 1. Uczestnicy będą otrzymywać wszystkie praktyczne informacje, których potrzebują, poprzez korespondencję mailową. Biuro i organizatorzy kursu będą się kontaktować właśnie w ten sposób.
 2. Pod koniec tygodnia nasz zespół techniczny będzie umieszczał na kanale YouTube kolejne nauczania. Będą ono dostępne tylko przez ok. 14 dni i po tym czasie zostanie usunięte. Każdy uczestnik otrzyma link do nauczania.
 3. W tym samym czasie, w jakim udostępnione zostanie nauczanie, uczestnicy będą mieli dostęp do konspektów wykładu i zleconych tematów zadań. Zwykle zadaniem jest napisanie krótkiej pracy. Powinna ona zawierać od 200 do 250 słów (nie więcej). Napisanie wszystkich prac w ustalonym terminie jest jednym z warunków otrzymania certyfikatu.
 4. Każdy uczestnik będzie przydzielony do małej grupy, składającej się z około 10 osób i kierowanej przez animatora. Te małe grupy zostaną utworzone automatycznie. Każdy członek grupy przesyła właśnie do animatora swoje prace (patrz punkt 3) najpóźniej do końca następnego tygodnia po opublikowaniu filmu.
 5. W małych grupach uczniowie mogą również zadawać pytania a animator przekaże je organizatorom i nauczającym.
 6. Podczas kursu planowane są 4 spotkania w małych grupach:
  • W pierwszym tygodniu, aby poznać się i omówić zasady współpracy
  • Po 7 nauczaniach, aby omówić część teologiczną Kursu
  • Po 10 nauczaniu, aby modlić się razem
  • Na koniec kursu, aby podsumować całość
 7. Na zakończenie każdej z dwóch części kursu (podstawy i obszar praktyki) odbędzie się spotkanie otwarte poprzez Zoom, gdzie organizatorzy i nauczający odpowiedzą na niektóre wcześniej zadane pytania. Odpowiedzi będą tłumaczone z jęz. angielskiego. (patrz punkt 5).
 8. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli cały kurs, otrzymają certyfikat od CHARIS International.